ورود مالکان تاکسی :
کد ملی :
کد خودرو :
شماره پروانه بهره برداری :


ورود و ثبت نام متقاضیان خرید تاکسی :

کد ملی :
نام :
نام خانوادگی :
تلفن ثابت :
تلفن همراه :
کد امنیتی : CAPTCHA


ثبت نام فقط یک بار انجام میگیرد و اصلاح ندارد لطفا دقت نمایید.
درصورتی که قبلا ثبت نام نموده اید برای ورود فقط کد ملی و تلفن ثابت کافی است.